Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Uprzejmie informujemy, że wraz z informacją dotyczącą wyników oceny zostanie przesłany do Państwa harmonogram szkoleń.

W przypadku nie dostarczenia UMOWY SZKOLENIOWO-DORADCZEJ na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o  przesłanie podpisanej umowy w dwóch egzemplarzach na adres:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70- 111 Szczecin

 

Dokumenty do pobrania