Aktualizacja danych kontaktowych – dotyczy Kandydatów do projektu

Szanowni Państwo,

w przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail wskazanego w formularzu zgłoszeniowym prosimy o aktualizację danych, gdyż ich brak uniemożliwia nam kontakt z Państwem.

W celu aktualizacji danych proszę kontaktować się z biurem projektu pod nr tel. 512 020 355 lub przesłać informacje na e-maila dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Ponadto pragnę poinformować, iż wyniki wszystkich etapów realizacji projektu przesyłane będą do Państwa na adres e-mail wskazany w formularzu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzanie otrzymanych informacji w formie e-mailowej.

 

Istotnym również jest bieżące (minimum raz dziennie po godz.17:00) śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej projektu.