Aktualizacja dokumentów projektowych

Szanowni Państwo,

aktualizacji uległy poniższe dokumenty:

1.Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 • § 1 ust. 9
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza
   z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza
   z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

2.Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • § 1 ust. 7
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

3.Dokument : UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ § 9

 • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
 • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

4.Dokument: UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 • § 10
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

5.Dokument: ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 • § 6
  • Było „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

6.Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 • § 3 pkt. 4
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie zgodnie z wykazem znajdującym się na końcu regulaminu) i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”

7.Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • § 3 ust. 2 lit. d
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie).”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.”