Aktualizacja dokumentów – regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

  • Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – z treści § 5 ust. 11 usunięto zapis „(na terenie województwa pomorskiego)”
  • Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  przedsiębiorczości – dodano zapisy:
    • wniosek z załącznikami wpłynął w terminie i miejscu naboru
    • określona we wniosku działalność gospodarcza jest zgodna z przedstawioną w formularzu rekrutacyjnym
    • okres realizacji zakupów nie przekracza okresu 3 miesięcy od dnia przekazania wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu
    • działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika może zostać dofinansowana (nie jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis)

Poniżej znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujące dokumenty