Aktualizacja dokumentu „Obszary objęte wsparciem”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zaktualizowany został dokument „Obszary objęte wsparciem” stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji.