Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

aktualizacji uległ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany obejmują § 5 ust. 11

Było:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu (na terenie województwa pomorskiego) wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Jest:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Dokumenty do pobrania