WAŻNE !! Aktualizacja zapisów w dokumentach projektowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianach w dokumentach projektowych. Zaktualizowane dokumentydostępne są w zakładce dokumenty do pobrania. Poniżej przedstawiamy zakres zmian.

 1. Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”
 • §1 ust. 9
  • Było:” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 pkt. 4
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie zgodnie z wykazem znajdującym się na końcu regulaminu) i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
 1. Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • § 1 ust. 7
  • Było: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 ust. 2 lit. d
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie).”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.”
 1. Dokument : UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • §9
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 10
   • Było: ” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 6
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów