ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIURA PROJEKTU

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od września…

Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż podpisywanie…

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe - Edycja II

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować,…

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja II

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ…

Przedłużone wsparcie pomostowe – ocena formalna II edycja

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę rankingową…

30.03.2018 r. – biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. biuro…

II edycja Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków…

Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż podpisywanie…

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować,…

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE - Edycja I

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ…

27-29.12.2017 r. biuro nieczynne

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 27-29.12.2017…

Przedłużone wsparcie pomostowe - ocena formalna I edycja

Szanowni Państwo, poniżej przestawiamy listę rankingową…

EDYCJA II - Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - po odwołaniach

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować,…

EDYCJA II - Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowi Państwo, uprzejmie informujemy, iż z aktualizacji…

Edycja II - Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - ocena formalna

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę rankingową…

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - edycja II

Szanowni Państwo, Informuję, iż w dniu dzisiejszym publikujemy…

Lista rankingowa po zakończeniu procedury odwoławczej - edycja II

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy ostateczną listę…

Wstępna lista rankingowa - II Edycja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny…

Wyniki procesu rekrutacji w II edycji projektu - ocena formalna

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować…

Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż nabór formularzy…

Zmiana § 3 ust.21 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" - Edycja I

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zmianie uległ…

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych – 03/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF –…

Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu "IDEALNY SZEF - TO JA!"

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować,…

Biuro projektu nieczynne - 14.08.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 14.08.2017…

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować,…

Podpisanie umów o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż podpisywanie…

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy wstępną…

Zmiana adresu Biura Projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana…

Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - ocena formalna

Szanowni Państwo, poniżej przestawiamy listę rankingową…

16.06.2017 biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy że dnia 16.06.2017 biuro…

Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo, aktualizacji uległ REGULAMIN PRZYZNAWANIA…

Prezentacja ze spotkania

Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie prezentację ze spotkania…

Biznesplan - wzór z rozsuwającymi się wierszami

Szanowni Państwo, z uwagi na sygnały otrzymywane od Państwa…

UWAGA!!! Spotkanie informacyjne 07.06.2017 w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 7 czerwca…

Aktualizacja dokumentów projektowych

Szanowni Państwo, aktualizacji uległy poniższe dokumenty: 1.Dokument:…

WAŻNE !! Aktualizacja zapisów w dokumentach projektowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianach w dokumentach…

UWAGA!!! od 24.04.2017 zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.04.2017…

Harmonogram - szkolenia i warsztaty (aktualizacja harmonogramu warsztatów)

Szanowni Państwo, poniżej załączamy harmonogram szkoleń…

Ostateczna lista rankingowa po zakończeniu rekrutacji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o ostatecznej liście…

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - po zakończeniu I i II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo. Informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja…

Lista rankingowa po odwołaniu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w wyniku odwołania…

Aktualizacja dokumentu "Obszary objęte wsparciem"

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zaktualizowany…

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM - ważne informacje

Szanowni Państwo, prosimy aby na spotkania z doradcą zawodowym…

WAŻNE!! HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM - zmiany

Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie harmonogram spotkań…

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny…

Informacje o dotyczące projektu - ocena merytoryczna oraz spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że lista formularzy…

Szacowanie wartości zamówienia - materiały promocyjne i certyfikaty

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia swojej oferty…

Aktualizacja danych kontaktowych - dotyczy Kandydatów do projektu

Szanowni Państwo, w przypadku zmiany nr telefonu lub adresu…

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - 02/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF –…

Zapytanie ofertowe na sale - 01/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”,…

Unieważnienie postępowań 02/IS/2017, 04/IS/2017 oraz 05/IS/2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż postępowania…