Wprowadzone przez Klaudia Rzeczkowska

EDYCJA II – Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – po odwołaniach

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową w ramach edycji II. Osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych” mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku rezygnacji osoby, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania. O ewentualnych rezygnacjach… Czytaj więcej EDYCJA II – Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – po odwołaniach

Edycja I – WAŻNE! Aktualizacja informacji o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo, w załączeniu przestawiamy aktualizację dokumentów składanych na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach edycji I. Dodatkowymi dokumentami jakie powinien przedłożyć Uczestnik na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone są: „g) Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w dwóch kopiach), h) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych”.   Szczegóły dotyczące dokumentów i ich sposobów złożenia znajdują się w załączniku tj. „Pismo… Czytaj więcej Edycja I – WAŻNE! Aktualizacja informacji o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

EDYCJA II – Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowi Państwo, uprzejmie informujemy, iż z aktualizacji uległ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Edycja II Poniżej przedstawiamy zakres zmian: 11 ust. 17 Było: „Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski… Czytaj więcej EDYCJA II – Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Edycja II – Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena merytoryczna

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Edycja II Osoby, które znajduję na miejscach 1-8 zostaną zaproszone do podpisania umów. Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ  mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja II.… Czytaj więcej Edycja II – Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena merytoryczna

Edycja II – Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” edycja II zaplanowano na okres od 06 listopada 2017 od godziny 8:30 do 07 listopada 2017 do godziny 15:30 Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.    

Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zmianie uległ zapisy w dokumencie: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust.21: Było: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej transzy oraz po przedłożeniu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokumenty należy dostarczyć do 5 dni przed wypłatą następnej transzy”. Jest: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod warunkiem przedłożenia… Czytaj więcej Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych – 03/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Zapraszamy do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050424  

Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż startujemy z II edycją projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”. Składanie dokumentów rekrutacyjnych  do projektu będzie odbywać się w dniach od 28.08.2017 do 08.09.2017. Dokumenty do projektu można złożyć (osobiście lub poczta polska) w siedzibie biura projektu ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. Dokumenty w ramach II edycji dostępne są w zakładce Dokumenty – edycja II Wykaz dokumentów… Czytaj więcej Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”