Wprowadzone przez Klaudia Rzeczkowska

Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zmianie uległ zapisy w dokumencie: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust.21: Było: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej transzy oraz po przedłożeniu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokumenty należy dostarczyć do 5 dni przed wypłatą następnej transzy”. Jest: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod warunkiem przedłożenia… Czytaj więcej Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych – 03/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Zapraszamy do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu. Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050424  

Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż startujemy z II edycją projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”. Składanie dokumentów rekrutacyjnych  do projektu będzie odbywać się w dniach od 28.08.2017 do 08.09.2017. Dokumenty do projektu można złożyć (osobiście lub poczta polska) w siedzibie biura projektu ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. Dokumenty w ramach II edycji dostępne są w zakładce Dokumenty – edycja II Wykaz dokumentów… Czytaj więcej Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl  

Podpisanie umów o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano wstępnie na termin od 25.07.2017 do 31.07.2017. Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia umów. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania umowy, w związku z czym prosi się o niewpisywanie… Czytaj więcej Podpisanie umów o udzielenie dotacji

Aktualizacja dokumentów „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności” oraz „Aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów: REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zmiany dotyczą § 3 ust. 2 Było: „g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania… Czytaj więcej Aktualizacja dokumentów „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności” oraz „Aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego”