Wprowadzone przez Magdalena Jaworska

Edycja I – Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja I zaplanowano na okres od 23 listopada 2017 r. od godziny 8:30 do 29 listopada 2017 r. do godziny 15:30. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku. Pismo informujace o naborze przedłużone wsparcie pomostowe  

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wstępna lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji.

Szanowni Państwo, Informuję, iż w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz wstępną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.09.2017 Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Wstępna lista rankingowa – II Edycja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę rankingową. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENA MERYTORYCZNA, Z DNIA 14.09.2017 Karty oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z informacją o wyniku zostały przesłane na Państwa skrzynki e-mail, prosimy o odebranie wiadomości i potwierdzenia ich otrzymania.

Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” zostaje zakończony z dniem 05.09.2017 r. zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Edycja II, „Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona… Czytaj więcej Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu