Wprowadzone przez Magdalena Jaworska

Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano na termin 26.01.2018 r. Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania aneksu, w związku z czym prosi się… Czytaj więcej Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w ramach I edycji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl Ostateczna lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE POMOSTOWE

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO – Edycja I WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I Osoby, które znajdują się na miejscach 1-44 zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Osoby, które znajdują się na miejscach 1-11 listy rezerwowej, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań… Czytaj więcej WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Edycja I – Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja I zaplanowano na okres od 23 listopada 2017 r. od godziny 8:30 do 29 listopada 2017 r. do godziny 15:30. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku. Pismo informujace o naborze przedłużone wsparcie pomostowe  

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wstępna lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji.

Szanowni Państwo, Informuję, iż w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz wstępną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej. WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.09.2017 Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.