ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIURA PROJEKTU

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od września 2018 roku biuro projektu będzie otwarte we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 -14:00.

 

 

Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano na termin 11.05.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania aneksu, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

 

Poniżej wzory oświadczeń, które należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów:

2. Oświadczenie o nie pozostawaniu_pozostawaniu w zwązku (dotyczy wszystich)

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Oświadczenie o nr rachunku bankowego

Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

 

Jeśli jako formę zabezpieczenia wybiorą Państwo weksel, poniżej przedstawiamy wymagania względem poręczycieli. W takim przypadku należy  również przedstawić niektóre z poniższych oświadczeń/zaświadczeń, w zależności od poręczyciela:

Wymagania względem poręczyciela – WPP

5. Oświadczenie o wysokości dochodów renty _ emerytury – poręczyciel

4. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadz.DG – poręczyciel

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach – poręczyciel

2. Oświadczenie o nie pozost._pozost.w zwązku (dot.wszystkich)

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe – Edycja II

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w ramach II edycji.

Ostateczna Lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE OCENA MERYTORYCZNA (1)

Z uwagi na przesunięcia oszczędności w budżecie i zwiększeniem alokacji na wsparcie pomostowe przedłużone możliwe jest przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w pełnej wysokości ośmiu pierwszym Uczestnikom z listy rankingowej oraz dziewiątej osobie w kwocie pomniejszonej.

Jednocześnie informujemy, iż podpisywanie aneksów zaplanowano na dzień 11.05.2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355

lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja II

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO – Edycja II

Wstępna lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE OCENA MERYTORYCZNA – II edycja

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-6 zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-2 listy rezerwowej, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej również zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ, KTÓRYM Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja II.

Przedłużone wsparcie pomostowe – ocena formalna II edycja

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – OCENA FORMALNA edycja II

30.03.2018 r. – biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. biuro projektu będzie nieczynne.

II edycja Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja II zaplanowano na okres od 11 kwietnia 2018 r. od godziny 8:30 do 13 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

Informacja o naborze PRZEDŁUŻONA POMOSTÓWKA

Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano na termin 26.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania aneksu, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

Poniżej wzory oświadczeń, które należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów:

2. Oświadczenie o nie pozostawaniu_pozostawaniu w zwązku (dotyczy wszystich)

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Oświadczenie o nr rachunku bankowego

Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

 

Jeśli jako formę zabezpieczenia wybiorą Państwo weksel, poniżej przedstawiamy wymagania względem poręczycieli. W takim przypadku należy  również przedstawić niektóre z poniższych oświadczeń/zaświadczeń, w zależności od poręczyciela:

 

2. Oświadczenie o nie pozost._pozost.w zwązku (dot.wszystkich) 

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach – poręczyciel

4. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadz.DG – poręczyciel

5. Oświadczenie o wysokości dochodów renty _ emerytury – poręczyciel

Wymagania względem poręczyciela – WPP

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w ramach I edycji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355
lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Ostateczna lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE POMOSTOWE

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO – Edycja I

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-44 zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-11 listy rezerwowej, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej również zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ, KTÓRYM Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja I.

Ostatecznie Beneficjent planuje podpisanie 55 aneksów do umów w ramach dostępnych środków.