Edycja I – Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja I zaplanowano na okres od 23 listopada 2017 r. od godziny 8:30 do 29 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

Pismo informujace o naborze przedłużone wsparcie pomostowe

 

Identyfikatory gmin – GUS

Edycja II – Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” edycja II zaplanowano na okres od 06 listopada 2017 od godziny 8:30 do 07 listopada 2017 do godziny 15:30

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

 

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – edycja II

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu dzisiejszym publikujemy ostateczną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz ostateczną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Ostateczna lista rankingowa została załączona poniżej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 29.09.2017

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wstępna lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz wstępną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.09.2017

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Lista rankingowa po zakończeniu procedury odwoławczej – edycja II

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” po zakończeniu procedury odwoławczej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENA MERYTORYCZNA

Wstępna lista rankingowa – II Edycja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę rankingową.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENA MERYTORYCZNA, Z DNIA 14.09.2017

Karty oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z informacją o wyniku zostały przesłane na Państwa skrzynki e-mail, prosimy o odebranie wiadomości i potwierdzenia ich otrzymania.

Wyniki procesu rekrutacji w II edycji projektu – ocena formalna

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować iż zakończony został etap oceny formalnej złożonych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” formularzy rekrutacyjnych.

W załączeniu lista rankingowa LISTA RANKINGOWA – OCENA FORMALNA II EDYCJA

 

Formularze ocenione pozytywnie skierowane zostaną do oceny merytorycznej.

Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” zostaje zakończony z dniem 05.09.2017 r. zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Edycja II, „Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona na stronie projektu www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl oraz w siedzibie Biura projektu na minimum 2 dni robocze przed tym terminem.”

Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zmianie uległ zapisy w dokumencie: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust.21:

  • Było: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej transzy oraz po przedłożeniu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokumenty należy dostarczyć do 5 dni przed wypłatą następnej transzy”.
  • Jest: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod warunkiem przedłożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.”

 

Zmiana dotyczy dokumentów w ramach I edycji.