Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wstępna lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz wstępną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.09.2017

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Lista rankingowa po zakończeniu procedury odwoławczej – edycja II

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” po zakończeniu procedury odwoławczej.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENA MERYTORYCZNA

Wstępna lista rankingowa – II Edycja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II Edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę rankingową.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENA MERYTORYCZNA, Z DNIA 14.09.2017

Karty oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z informacją o wyniku zostały przesłane na Państwa skrzynki e-mail, prosimy o odebranie wiadomości i potwierdzenia ich otrzymania.

Wyniki procesu rekrutacji w II edycji projektu – ocena formalna

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować iż zakończony został etap oceny formalnej złożonych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” formularzy rekrutacyjnych.

W załączeniu lista rankingowa LISTA RANKINGOWA – OCENA FORMALNA II EDYCJA

 

Formularze ocenione pozytywnie skierowane zostaną do oceny merytorycznej.

Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” zostaje zakończony z dniem 05.09.2017 r. zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Edycja II, „Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona na stronie projektu www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl oraz w siedzibie Biura projektu na minimum 2 dni robocze przed tym terminem.”

Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zmianie uległ zapisy w dokumencie: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust.21:

  • Było: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej transzy oraz po przedłożeniu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokumenty należy dostarczyć do 5 dni przed wypłatą następnej transzy”.
  • Jest: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod warunkiem przedłożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.”

 

Zmiana dotyczy dokumentów w ramach I edycji.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych – 03/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050424

 

Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż startujemy z II edycją projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”. Składanie dokumentów rekrutacyjnych  do projektu będzie odbywać się w dniach od 28.08.2017 do 08.09.2017.

Dokumenty do projektu można złożyć (osobiście lub poczta polska) w siedzibie biura projektu ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Dokumenty w ramach II edycji dostępne są w zakładce Dokumenty – edycja II

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć znajdziecie Państwo w zakładce http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/wykaz-dokumentow/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

UWAGA! zgodnie z § 4 ust. 5  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja II

„Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona na stronie projektu www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl oraz w siedzibie Biura projektu na minimum 2 dni robocze przed tym terminem.”

 

Biuro projektu nieczynne – 14.08.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedziałek) biuro projektu będzie nieczynne.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl