Aktualizacja danych kontaktowych – dotyczy Kandydatów do projektu

Szanowni Państwo,

w przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail wskazanego w formularzu zgłoszeniowym prosimy o aktualizację danych, gdyż ich brak uniemożliwia nam kontakt z Państwem.

W celu aktualizacji danych proszę kontaktować się z biurem projektu pod nr tel. 512 020 355 lub przesłać informacje na e-maila dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Ponadto pragnę poinformować, iż wyniki wszystkich etapów realizacji projektu przesyłane będą do Państwa na adres e-mail wskazany w formularzu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzanie otrzymanych informacji w formie e-mailowej.

 

Istotnym również jest bieżące (minimum raz dziennie po godz.17:00) śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej projektu.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – 02/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024250

 

Zapytanie ofertowe na sale – 01/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie sal na szkolenia, warsztaty oraz zajęcia indywidualne organizowane w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024089

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie sal na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022172

Zapytanie ofertowe – wynajem sal

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie sal na szkolenia, warsztaty oraz zajęcia indywidualne organizowane w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022205

Przedłużenie rekrutacji do 27.02.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż został przedłużony nabór do projektu „IDEALNY SZEF -TO JA!” do 27.02.2017. Prosimy o niezwlekanie w składaniu dokumentacji rekrutacyjnej ponieważ w przypadku zebrania 100 formularzy rekrutacyjnych, w ciągu 2 dni zamknięta zostanie rekrutacja.