Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

aktualizacji uległ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany obejmują § 5 ust. 11

Było:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu (na terenie województwa pomorskiego) wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Jest:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Aktualizacja dokumentów – regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

 • Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – z treści § 5 ust. 11 usunięto zapis „(na terenie województwa pomorskiego)”
 • Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  przedsiębiorczości – dodano zapisy:
  • wniosek z załącznikami wpłynął w terminie i miejscu naboru
  • określona we wniosku działalność gospodarcza jest zgodna z przedstawioną w formularzu rekrutacyjnym
  • okres realizacji zakupów nie przekracza okresu 3 miesięcy od dnia przekazania wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu
  • działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika może zostać dofinansowana (nie jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis)

Poniżej znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujące dokumenty

Prezentacja ze spotkania

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie prezentację ze spotkania które odbyło się 07.06 w Bytowie.

Biznesplan – wzór z rozsuwającymi się wierszami

Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnały otrzymywane od Państwa na temat problemów z rozszerzaniem się wierszy w biznesplanie (tzn. miejsc w których należy umieszczać opisy)  w załączeniu przekazuje wersję biznesplanu z rozsuwającymi się wierszami. (plik: wzór biznesplanu – Word 2007 z tabelkami).

 

W sytuacji pojawiania się problemów technicznych z dokumentacją projektową uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

 

UWAGA!!! Spotkanie informacyjne 07.06.2017 w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 czerwca 2017 o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie przy ulicy Gdańskiej 57 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”.

 

Spotkanie dotyczyć będzie m.in.

 1. Dokumentów wymaganych na etapie składania wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 2. Dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 3. Dokumentów wymaganych przy podpisywaniu umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

Uprzejmie prosimy o przybycie na spotkanie.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego zaplanowano na okres od 12 czerwca 2017 od godziny 8:30 do 20 czerwca 2017 do godziny 15:30

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

WAŻNE! Dnia 16.06.2017 biuro projektu będzie nieczynne.

 

Jednocześnie informujemy, że dla Uczestników projektu odbędzie się spotkanie w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji. Spotkanie odbędzie się z pracownikami biura projektu. Spotkanie wstępnie zaplanowano na 23 tydzień 2017 w Bytowie. Dokładny termin, godziny i miejsce spotkania zostaną przekazane Państwu do wiadomości w późniejszym terminie.

 

Aktualizacja dokumentów projektowych

Szanowni Państwo,

aktualizacji uległy poniższe dokumenty:

1.Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 • § 1 ust. 9
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza
   z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza
   z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

2.Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • § 1 ust. 7
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

3.Dokument : UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ § 9

 • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
 • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

4.Dokument: UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 • § 10
  • Było” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

5.Dokument: ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 • § 6
  • Było „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

6.Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 • § 3 pkt. 4
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie zgodnie z wykazem znajdującym się na końcu regulaminu) i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”

7.Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • § 3 ust. 2 lit. d
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie).”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.”

WAŻNE !! Aktualizacja zapisów w dokumentach projektowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianach w dokumentach projektowych. Zaktualizowane dokumentydostępne są w zakładce dokumenty do pobrania. Poniżej przedstawiamy zakres zmian.

 1. Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”
 • §1 ust. 9
  • Było:” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 pkt. 4
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie zgodnie z wykazem znajdującym się na końcu regulaminu) i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
 1. Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • § 1 ust. 7
  • Było: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 ust. 2 lit. d
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie).”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.”
 1. Dokument : UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • §9
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 10
   • Było: ” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 6
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

UWAGA!!! od 24.04.2017 zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 24.04.2017 zmianie ulega adres biura projektu, w związku z powyższym całą korespondencję prosimy kierować na adres poniżej

 

Dane kontaktowe do nowego biura projektu:

Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI S.C.

ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 

Biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

 

Harmonogram – szkolenia i warsztaty (aktualizacja harmonogramu warsztatów)

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy harmonogram szkoleń i warsztatów. Uprzejmie prosimy aby zweryfikować w jakich godzinach, dniach i miejscach powinni się stawić Państwo na szkoleniach i warsztatach. Osobno zaplanowano grupy w ramach szkoleń i osobno w ramach warsztatów dlatego prosimy o zweryfikowanie przynależności do grup w ramach dwóch form wsparcia osobno.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z harmonogramami.