Ostateczna lista rankingowa po zakończeniu rekrutacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o ostatecznej liście rankingowej po zakończeniu rekrutacji.

Z wszystkimi Uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa szkoleniowo-doradcza.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż udział we wsparciu szkoleniowo-doradczy jest obowiązkowy.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Uprzejmie informujemy, że wraz z informacją dotyczącą wyników oceny zostanie przesłany do Państwa harmonogram szkoleń.

W przypadku nie dostarczenia UMOWY SZKOLENIOWO-DORADCZEJ na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o  przesłanie podpisanej umowy w dwóch egzemplarzach na adres:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70- 111 Szczecin

 

Lista rankingowa po odwołaniu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku odwołania do oceny merytorycznej został przywrócony formularz zgłoszeniowy zgodnie z informacjami w załączniku

Aktualizacja dokumentu „Obszary objęte wsparciem”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zaktualizowany został dokument „Obszary objęte wsparciem” stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji.

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – ważne informacje

Szanowni Państwo,

prosimy aby na spotkania z doradcą zawodowym przynieść w dwóch egzemplarzach uzupełnioną i podpisaną

UMOWĘ SZKOLENIOWO-DORADCZĄ (plik do pobrania) przy czym dane dotyczące adresu zamieszkania powinny być tożsame z tymi, które wskazano na formularzu zgłoszeniowym. Obowiązkowo na końcu umowy należy wskazać adres do korespondencji (adres może być inny niż adres zamieszkania), a także obowiązkowo adres e-mail.

 

Dodatkowo proszę o podpisanie

WAŻNE!! HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – zmiany

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

UWAGA!!!

Zaplanowano doradztwo zawodowe również na 27.03.2017  (poniedziałek). 

Harmonogram spotkań dostępny w pliku poniżej oraz w aktualności.

Harmonogram spotkań - doradca zawodowy (plik do pobrania)

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM
W RAMACH PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”

 

UWAGA!!

Uprzejmie prosimy o stawienie się na miejscu spotkania na 15 minut przed zaplanowaną godziną spotkań

Udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w wyznaczonym terminie jest obowiązkowy.

 

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (KS)

MIEJSCE SPOTKANIA:  POMORSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIERZYNIE, UL. PRZEMYSŁOWA 3, KOŚCIERZYNA (2 piętro, sala 2.10)

DATA SPOTKANIA: 27.03.2017R (PONIEDZIAŁEK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 MONIKA OSTROWSKA 8.00-9.00
2 IZABELA ŁOBIŃSKA 9.00-10.00
3 JAROSŁAWA RECLAFF – PTASZYŃSKA 10.00-11.00
4 MARTA DOBRZEWIŃSKA 11.00-12.00
5 CELINA LITWIŃSKA 12.00-13.00
6 URSZULA KUĆKO- SCHMIDT 13.00-14.00
7 JERZY GRAPP 14.00-15.00

 

 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (AW)

MIEJSCE SPOTKANIA:  SŁUPSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, UL. PORTOWA 13B, SŁUPSK

(I piętro, sala 139 B)

DATA SPOTKANIA: 28.03.2017R (WTOREK)

 L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 ANNA WANAGO 8.00-9.00
2 ALINA LEMAŃCZYK 9.00-10.00
3 DOMINKA SZAJNER – GÓRALCZYK 10.00-11.00
4 WOJCIECH ZAWÓŁ 11.00-12.00
5 ADAM WROŃSKI 12.00-13.00
6 ZBIGNIEW TRZCIŃSKI 13.00-14.00
7 WALDEMAR BŁASZKÓW 14.00-15.00
8 MARIAN PAWELCZYK 15.00-16.00
9 KRZYSZTOF LADACH 16.00-17.00

 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (BŁ)

MIEJSCE SPOTKANIA:  POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, UL. KOŚCIUSZKI 112/114,  STAROGARD GDAŃSKI

 (parter, sala nr 6)

DATA SPOTKANIA: 28.03.2017R (WTOREK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 KRZYSZTOF TURZYŃSKI 8.00-9.00
2 ANDRZEJ LISEK 9.00-10.00
3 KAMIL WALENCIAK 10.00-11.00
4 ADAM BUCHHOLZ 11.00-12.00
5 DOROTA WEŁNOWSKA 12.00-13.00
6 ANDRZEJ WIERZEJSKI 13.00-14.00
7 ELŻBIETA PIOTROWSKA 14.00-15.00
8 EWELINA LUBIŃSKA 15.00-16.00
9 ANNA REIMUS 16.00-17.00 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (KS)

MIEJSCE SPOTKANIA:  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNICACH, UL. WYSOKA 3,  CHOJNICE

(II piętro sala 208)

DATA SPOTKANIA: 28.03.2017R (WTOREK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 MARIA JÓŹWIK 8.00-9.00
2 ANITA STASZEWSKA 9.00-10.00
3 KATARZYNA GRUBICH 10.00-11.00
4 KAROLICA PACKA 11.00-12.00
5 JOLANTA KANIA 12.00-13.00
6 DAGMARA JESCHKE 13.00-14.00
7 MAGDALENA KOŚCIELNIAK 14.00-15.00
8 IZABELA ŁANGOWSKA 15.00-16.00
9 BEATA PRUSKA 16.00-17.00
10 HENRYK PRUSKI 17.00-18.00
11 ANNA ADASIK 18:00-19:00

  

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (AW)

MIEJSCE SPOTKANIA:  SŁUPSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, UL. PORTOWA 13B, SŁUPSK

(I piętro, sala 139 B)

DATA SPOTKANIA: 29.03.2017R (ŚRODA)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 KAMILA CICHY 8.00-9.00
2 JUSTYNA TRZASKA 9.00-10.00
3 MONIKA GÓRSKA 10.00-11.00
4 DAWID SZEWCZYK 11.00-12.00
5 RADOSŁAW GRUSZYŃSKI 12.00-13.00
6 STANISŁAW WNUK-LIPIŃSKI 13.00-14.00
7 MARIA BIAŁY 14.00-15.00
8 ADAM KWIDZIŃSKI 15.00-16.00
9 STANISŁAW ZARACH 16.00-17.00

 

 

 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (KS)

MIEJSCE SPOTKANIA:  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNICACH, UL. WYSOKA 3,  CHOJNICE
(II piętro sala 208)

DATA SPOTKANIA: 29.03.2017R (ŚRODA)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 MARCIN SAWICKI 8.00-9.00
2 SOBIESŁAW WIECZOREK 9.00-10.00
3 HANNA KIEDROWSKA 10.00-11.00
4 JOLANTA KUCZYŃSKA 11.00-12.00
5 KRZYSZTOF BRUSKI 12.00-13.00
6 JAN OBRĘBSKI 13.00-14.00
7 NATALIA ŁUKASIK 14.00-15.00
8 AGNIESZKA GIELNIAK 15.00-16.00
9 BARBARA ROTKIEWICZ 16.00-17.00
10 MAGDALENA JAGIEŁŁO – RUSIŁOWSKA 17.00-18.00
11 DAMIAN KOWALSKI 18.00-19.00

 

 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (BŁ)

MIEJSCE SPOTKANIA:  POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA, UL. KOŚCIUSZKI 112/114,  STAROGARD GDAŃSKI (parter, sala nr 6)

DATA SPOTKANIA: 29.03.2017R (ŚRODA)

 

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 WŁODZIMIERZ CHMIELIŃSKI 8.00-9.00
2 ŁUKASZ RUSIEWICZ 9.00-10.00
3 MAREK MIKOŁAJEWSKI 10.00-11.00
4 JACEK PIESIK 11.00-12.00
5 MAGDALENA BURCZYK 12.00-13.00
6 BOŻENA KAJUT 13.00-14.00
7 KAZIMIERZ KAJUT 14.00-15.00

  

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (AW)

MIEJSCE SPOTKANIA:  PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNYM „MARMOŁOWSKI”, UL. MIŁA 26, BYTÓW (budynek Szkoły Zawodowej w Bytowie)

(sala nr 1 –informacje na temat lokalizacji sali w sekretariacie szkoły

DATA SPOTKANIA: 30.03.2017R (CZWARTEK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 KRZYSZTOF SUROWICZ 8.00-9.00
2 JACEK PARAFICZ 9.00-10.00
3 JERZY ANIŚKIEWICZ 10.00-11.00
4 AGNIESZKA NARLOCH 11.00-12.00
5 DANUTA CYMAN 12.00-13.00
6 KAMILA GUDALEWICZ 13.00-14.00
7 BARBARA OLEJNICZAK 14.00-15.00
8 TOMASZ SŁAWEK 15.00-16.00
9 BOGUMIŁA JAKUBEK 16.00-17.00
10 WALDEMAR JAŁOSZYŃSKI 17:00-18:00

 

 


 

 SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (KS)

MIEJSCE SPOTKANIA:  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNICACH, UL. WYSOKA 3,  CHOJNICE

(II piętro sala 208)

DATA SPOTKANIA: 30.03.2017R (CZWARTEK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 SEBASTIAN KURS 8.00-9.00
2 DARIUSZ RUTOWSKI 9.00-10.00
3 MIROSŁAWA PRZYBYŁ 10.00-11.00
4 ROMAN POTRAC 11.00-12.00
5 BERNADETA WENDA 12.00-13.00
6 ANDRZEJ PIEKARSKI 13.00-14.00
7 SZYMON PIEKARSKI 14.00-15.00
8 KAROL STĘPIEŃ 15.00-16.00
9 PAWEŁ MATYSIAK 16.00-17.00
10 MONIKA STOBIECKA 17.00-18.00
11 ARKADIUSZ MYSZKA 18:00-19:00

 

 


 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM (BŁ)

MIEJSCE SPOTKANIA:  ZAKŁAD AKTWNOŚCI ZAWODOWEJ, BARLEWICZKI 13, SZTUM

(parter, sala bankietowa)

DATA SPOTKANIA: 30.03.2017R (CZWARTEK)

L.P IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

 

GODZINA SPOTKANIA
1 EWELINA ILUKOWICZ 8.00-9.00
2 WIOLETTA SKOK 9.00-10.00
3 PAWEŁ SOBAŃSKI 10.00-11.00
4 ROBERT CZERNICHOWSKI 11.00-12.00
5 SEBASTIAN IZBICKI 12.00-13.00
6 PIOTR JAKÓBEK 13.00-14.00
7 KRYSTYNA SZWARC 14.00-15.00

 

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę rankingową.

Wstępna lista rankingowa - ocena merytoryczna 22.03.2017

 

Karty oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z informacją o wyniku zostały przesłane na Państwa skrzynki e-mail, prosimy o odebranie wiadomości i potwierdzenia ich otrzymania.

 

Informacje o dotyczące projektu – ocena merytoryczna oraz spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że lista formularzy po ocenie merytorycznej zostanie opublikowana najpóźniej do końca 12.tygodnia tj. do 24 marca 2017 roku.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż spotkania z doradcami zawodowymi w ramach projektu zaplanowano na 27-30.03.2017

Szczegółowa informacja dotycząca spotkań z doradcami zawodowymi (miejsca i terminu) zostanie Państwu przekazana do końca 24 marca 2017 r.

Aktualizacja danych kontaktowych – dotyczy Kandydatów do projektu

Szanowni Państwo,

w przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail wskazanego w formularzu zgłoszeniowym prosimy o aktualizację danych, gdyż ich brak uniemożliwia nam kontakt z Państwem.

W celu aktualizacji danych proszę kontaktować się z biurem projektu pod nr tel. 512 020 355 lub przesłać informacje na e-maila dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Ponadto pragnę poinformować, iż wyniki wszystkich etapów realizacji projektu przesyłane będą do Państwa na adres e-mail wskazany w formularzu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzanie otrzymanych informacji w formie e-mailowej.

 

Istotnym również jest bieżące (minimum raz dziennie po godz.17:00) śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej projektu.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – 02/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024250