EDYCJA II – Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – po odwołaniach

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową w ramach edycji II.

Osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych” mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku rezygnacji osoby, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania. O ewentualnych rezygnacjach będziemy informować na bieżąco.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Dokumenty do pobrania