Edycja II – Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena merytoryczna

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Edycja II

Osoby, które znajduję na miejscach 1-8 zostaną zaproszone do podpisania umów.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ  mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja II.

Ostatecznie Beneficjent planuje podpisanie 10 umów w ramach dostępnych środków.

 

Dokumenty do pobrania