Edycja I – WAŻNE! Aktualizacja informacji o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo,

w załączeniu przestawiamy aktualizację dokumentów składanych na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach edycji I.

Dodatkowymi dokumentami jakie powinien przedłożyć Uczestnik na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone są:

„g) Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w dwóch kopiach),
h) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych”.

 

Szczegóły dotyczące dokumentów i ich sposobów złożenia znajdują się w załączniku tj. „Pismo informujące o naborze PRZEDŁUŻONA POMOSTÓWKA – 15.11.2017”.

 

UWAGA! Z uwagi, iż nie zakończył się rok kalendarzowy, Uczestnicy nie maja obowiązku przedkładania zeznania rocznego PIT/CIT.- (dotyczy pkt.c)