Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena formalna

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

Dokumenty do pobrania