Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe – Edycja II

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w ramach II edycji.

Ostateczna Lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE OCENA MERYTORYCZNA (1)

Z uwagi na przesunięcia oszczędności w budżecie i zwiększeniem alokacji na wsparcie pomostowe przedłużone możliwe jest przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w pełnej wysokości ośmiu pierwszym Uczestnikom z listy rankingowej oraz dziewiątej osobie w kwocie pomniejszonej.

Jednocześnie informujemy, iż podpisywanie aneksów zaplanowano na dzień 11.05.2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355

lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl