Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano na termin 11.05.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania aneksu, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

 

Poniżej wzory oświadczeń, które należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów:

2. Oświadczenie o nie pozostawaniu_pozostawaniu w zwązku (dotyczy wszystich)

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Oświadczenie o nr rachunku bankowego

Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

 

Jeśli jako formę zabezpieczenia wybiorą Państwo weksel, poniżej przedstawiamy wymagania względem poręczycieli. W takim przypadku należy  również przedstawić niektóre z poniższych oświadczeń/zaświadczeń, w zależności od poręczyciela:

Wymagania względem poręczyciela – WPP

5. Oświadczenie o wysokości dochodów renty _ emerytury – poręczyciel

4. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadz.DG – poręczyciel

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach – poręczyciel

2. Oświadczenie o nie pozost._pozost.w zwązku (dot.wszystkich)