Przedłużone wsparcie pomostowe – ocena formalna I edycja

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – OCENA FORMALNA edycja I