Przedłużone wsparcie pomostowe – ocena formalna II edycja

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – OCENA FORMALNA edycja II