SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM – ważne informacje

Szanowni Państwo,

prosimy aby na spotkania z doradcą zawodowym przynieść w dwóch egzemplarzach uzupełnioną i podpisaną

UMOWĘ SZKOLENIOWO-DORADCZĄ (plik do pobrania) przy czym dane dotyczące adresu zamieszkania powinny być tożsame z tymi, które wskazano na formularzu zgłoszeniowym. Obowiązkowo na końcu umowy należy wskazać adres do korespondencji (adres może być inny niż adres zamieszkania), a także obowiązkowo adres e-mail.

 

Dodatkowo proszę o podpisanie