Szacowanie wartości zamówienia 01/IS/2017 – dotyczy Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „IDEALNY SZEF -TO JA!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących ustalenia wartości zamówienia.

 

Oferty należy złożyć do 10 stycznia 2016 do godz.16:00.

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w plikach poniżej.

  1. Szacowanie wartości zamówienia 01/IS/2017
  2. Załącznik nr 1