Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wstępna lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie – po zakończeniu I i II etapu rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie oraz wstępną listę rezerwową osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wstępna lista rankingowa została załączona poniżej.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA Z DNIA 25.09.2017

Jednocześnie informuję, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą e-mailową, dlatego prosimy o odebranie e-maila i potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Dokumenty do pobrania