Zakończenie naboru w ramach II edycji projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!” zostaje zakończony z dniem 05.09.2017 r. zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Edycja II, „Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona na stronie projektu www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl oraz w siedzibie Biura projektu na minimum 2 dni robocze przed tym terminem.”