Zmiana § 3 ust.21 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – Edycja I

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zmianie uległ zapisy w dokumencie: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust.21:

  • Było: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada dniowi wypłaty pierwszej transzy oraz po przedłożeniu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokumenty należy dostarczyć do 5 dni przed wypłatą następnej transzy”.
  • Jest: „Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach pod warunkiem przedłożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.”

 

Zmiana dotyczy dokumentów w ramach I edycji.